Tìm Hiểu Về Cấp Độ Rượu Vang Pháp

[ad_1]

Thay thế phân loại Appellation d’Origine Controlee (AOC) quan trọng trước đây, AOP là phân loại cao nhất của rượu vang Pháp. Rượu được xếp loại AOP phải tuân thủ các quy định quản lý nghiêm ngặt như nguồn gốc địa lý của nho, mức độ cồn tối thiểu, lượng rượu được sản xuất trên một ha và phương pháp sản xuất (bao gồm cả giống và tỷ lệ nho được sử dụng). Khoảng 50% rượu vang Pháp thuộc loại này. 

Trong AOP còn có hai phân loại phụ là Grand cru và Premier Cru

Grand cru: là phân loại rượu vang hàng đầu của Pháp. Nó đề cập đến một khu đất nơi trồng nho (chủ yếu chỉ áp dụng cho Burgundy, Champagne và Alsace) hoặc một lâu đài cụ thể nơi sản xuất rượu vang (dành cho Bordeaux).Chỉ 2% vườn nho ở Burgundy đủ tiêu chuẩn Grand Cru.

Premier Cru: là phân loại rượu vang cao thứ hai ở Pháp. Ngày nay, thuật ngữ Premier Cru có hai nghĩa. Một là, khu vườn nho có chất lượng vượt trội có thể tìm thấy ở vùng Burgundy hoặc Bordeaux. Hai là, nó cũng được sử dụng để mô tả một loại thậm chí còn cao hơn trong phân loại Grand Cru như chateaus “Premier Grande Crus Classé” từ vùng Bordeaux. Gần 12% tổng số vườn nho Burgundy được Pháp xếp loại Premier Cru.


[ad_2]