Rượu Hennessy Vsop PC5 Deluxe Box C2 (vàng)

6.500.000

– Xuất xứ: Pháp

– Dung tích: 3000ml

– Nồng độ: 40%

– Rượu loại VSOP

Khuyến mãi
    Hennessy Vsop PC5 Deluxe Box C2 (vàng)
    Rượu Hennessy Vsop PC5 Deluxe Box C2 (vàng)

    6.500.000

    145.000
    150.000