Rượu Hennessy VS Very Special Luminous (Đèn)

800.000

– Xuất xứ: Pháp

– Dung tích: 700ml

– Nồng độ: 40%

– Rượu loại: VS

Khuyến mãi
    Hennessy VS Very Special Luminous (Đèn)
    Rượu Hennessy VS Very Special Luminous (Đèn)

    800.000