Fettercairn 12yo

1.600.000

Thông tin sản phẩm rượu: Fettercairn 12yo

Loại: Whisky

Tuổi: 12 năm

Xuất xứ: Scotland

Dung tích: 700 ml

Nồng độ: 40%

Khuyến mãi
    Fettercairn 12yo
    Fettercairn 12yo

    1.600.000