Chivas XV

1.150.000

Thông tin sản phẩm rượu: Chivas XV

Loại rượu: Whisky

Xuất xứ: Scotland

Tuổi: 15 năm

Dung tích: 1000 ml

Nồng độ: 40%

Khuyến mãi
    Chivas XV
    Chivas XV

    1.150.000

    145.000
    150.000