Chivas 23yo 700ml

3.750.000

Thông tin sản phẩm rượu: chivas 23yo

Thương hiệu: Chivas

Tuổi: 23 năm

Xuất xứ: Scotland

Dung tích: 700 ml

Nồng độ: 40%

Khuyến mãi
    Chivas 23yo
    Chivas 23yo 700ml

    3.750.000

    145.000
    150.000