Chivas 21 1L xanh

3.300.000

Thông tin sản phẩm rượu: Chivas 21 700ml xanh

Loại rượu: Whisky

Xuất xứ: Scotland

Tuổi: 21 năm

Dung tích: 1000 ml

Nồng độ: 40%

Khuyến mãi
    Chivas 21
    Chivas 21 1L xanh

    3.300.000