Chivas 18 1L

1.900.000

Thông tin sản phẩm rượu: Chivas 18 1L

Loại rượu: Whisky

Xuất xứ: Scotland

Tuổi: 18 năm

Dung tích: 1000 ml

Nồng độ: 40%

Khuyến mãi
    Chivas 18 1L
    Chivas 18 1L

    1.900.000