Chivas 12 1L tím

1.150.000

Thông tin sản phẩm rượu: Chivas 12 1L

Loại rượu: Whisky

Xuất xứ: Scotland

Tuổi: 12 năm

Dung tích: 1000 ml

Nồng độ: 40%

Khuyến mãi
    Chivas 12 1L
    Chivas 12 1L tím

    1.150.000

    145.000
    150.000