Camus XO borderies

4.050.000

Thông tin rượu Camus XO borderies

Tuổi/hạng rượu: XO

Xuất xứ: Pháp

Dung tích: 700 ml

Nồng độ: 40%

Khuyến mãi
    Camus XO borderies
    Camus XO borderies

    4.050.000

    145.000
    150.000