Singleton 18yo 700ml

2.450.000

Thông tin sản phẩm rượu: Singleton 18yo

Xuất xứ: Scotland

Tuổi: 12

Dung tích: 700 ml

Nồng độ: 40%

Khuyến mãi
    Singleton 18yo 700ml
    Singleton 18yo 700ml

    2.450.000