Singleton 12yo 700ml

1.150.000

Thông tin sản phẩm rượu: Singleton 12yo

Loại rượu: Whisky Blend

Xuất xứ: Scotland
Tuổi: 12

Dung tích: 700 ml

Nồng độ: 40%

Khuyến mãi
    Singleton 12yo 700ml
    Singleton 12yo 700ml

    1.150.000

    145.000
    150.000